Dodanie a montáž

1. Stavebné práce

Zakladove pásy a železobetónová doska s KARI sieťou 6x100/6x100

2. Montažné práce

Nosné obvodové steny sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom systéme z celostenových panelov 120x260 cm a 60x260 cm vyrabaných vo výrobe a dopravovaných na stavbu.

Vertikálne rozvody ochranných trubiek /elektroinštalácia/ sú zabudované do stenových panelov priamo vo výrobnom závode. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektorozvádzača určí projektant.

Okná sú montované podľa výberu zákazníka plastove s termoizolačným sklom s alebo bez žalúzií a sietí proti hmyzu.

Skladba strechy :

  • krytina keramická alt. betonová (Euronit, Tondach...) 
  • latovanie 40x50 mm
  • parozabrana
  • kontralata 40x50 mm
  • záklop OSB doska 10 mm
  • drevený zbíjaný väzník

Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, okapove lemovanie) sú z poplastovaných plechov.

Projektová dokumentácia sa vykonáva po dohode. Všetky úverové žiadosti o dodatočné práce alebo podrobnosti budú prijímané podľa dohody.

Naša spoločnosť ponúka tieto varianty výstavby:

1. Variant 1 "sivá fáza" - na základy, ktoré si pripravíte Vy na základe projektu my montujeme vonkajšie a vnútorné steny, strechu , okná a dvere vnútorné obklady sadrokartonom a zateplenie fasády. Na vás zostáva zhotovenie kúrenia, podláh, vody, elektroinštalácie do pripravených ochranných trubiek v stene a komín.

2. Varianta "na kľúč" - zahrňa Variant 1 ako aj všetky vnútorné inštalačné práce, podlahy, dlažby, keramicke obklady, sanita, ústredné alt. podlahove kúrenie, elektroinštalácia - odvíja sa od konkretných požiadaviek zákazníka. Nie je tu zahrnutá kuchynská linka a vstavané skrine ale po dohode vieme zabezpečiť aj tuto alternatívu.

3. Možnosť podľa Vášho želania, ktorá obsahuje zmeny na predchádzajúcu ponuku, pokiaľ ide o výber materiálov počas výstavby.

PODKLADY K STAVEBNÉMU NÁVRHU:

Dodávateľ zabezpečí odberateľovi projektovú dokumentáciu prikladanú k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

ZÁKLADY:

Základy, (resp. pivnicu) si zhotovuje zákazník sám na vlastné náklady podľa dodávateľom požadujúcich vonkajších rozmerov tak, aby vonkajšia plocha ukončenej obvodovej steny domu presahovala zvislú ukončenú plochu základovej platne resp. pivnice. V prípade požiadavky zákazníka je možne vyhotoviť zakladove konštrukcie aj našou firmou.

ROZSAH DODÁVKY:

Všetky konštrukčné časti domu a materiály budú dodané iba v rozsahu dodávky domu t.j. od základovej platne resp. hornej plochy pivničnej platne nahor.

Obvodové steny - nosné obvodové steny sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom systéme z celostenových panelov.

Elektroinštalácia - vertikálne rozvody ochranných trubiek sú zabudované do stenových panelov už vo výrobnom závode. Horizontálne rozvody sa zabudovávajú priamo na stavbe. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektro-rozvádzača určí príslušný projektant.

Zvýšená hydroizolácia - v kúpeľni a na miestach vystavených zvýšenej kontaktnej vlhkosti sa používa pod obkladačky a dlažbu penetračný náter, ktorý spolu s izolačným pásom slúži ako ochrana proti prenikaniu vlhkosti do stien.

Montáž:

  • predmetom dodávky je odborná montáž všetkých horeuvedených stavebných častí domu a stavebných materiálov.

Cena nezahŕňa:

  • zhotovenie základov, vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, vnútorné inštalácie vody, el. prúdú /vypínače a zásuvky/, plynu, zhotovenie podláh, dlažieb, obkladov, sanita a kúrenie (podlahové alebo ústredné) - odvíja sa od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Rovnako v cene nie sú zahrnuté odkvapové chodníky, garážová brána, spevnené plochy, kuchynská linka, krb, svietidlá, bleskozvod, TV rozvody - antény, oplotenie pozemku a záhradné úpravy, revíznu správu od komína, revíznu správu k elektroinštalácií.
Vystavba1
Vystavba2
Vystavba3
Vystavba4
Vystavba5
Vystavba7